Prof Huasheng Wang
BEng MSc PhD FHEA MInstR

 

Teaching for 2023/24

Prof Wang is the module organiser for:and is the deputy module organiser for: